Plašs pakalpojumu spektrs - viss kas saistīts ar projektēšanu

Energoefektivitātes aprēķini

Atbilstoši “Ēku energoefektivitātes likumam” un “LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, dzīvojamajām mājām ir jāveic energoefektivitātes aprēķins ievērojot siltuma caurlaidības koeficentus. Projektēšana iespēju robežās tiek veikta vadoties pēc energoefektīvu ēku būvniecības principiem. Pēc būvniecības beigām, lai būvi nodotu ekspluatācijā, nepieciešams sagatavot ēkas pagaidu energosertifikātu.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri visām dzīvojamo ēku jaunbūvēm energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis ≤ 40 kWh/m² gadā (gandrīz nulls enerģijas ēka – energoefektivitātes A klase).

https://likumi.lv/ta/id/307966-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-002-19-eku-norobezojoso-konstrukciju-siltumte

Sazināties ar arhitektu

+371 20144444

info@arhipro.lv
Adrese: Nākotnes iela 2,
Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123
© 2024 All Rights Reserved. Arhipro