Plašs pakalpojumu spektrs - viss kas saistīts ar projektēšanu

Dokumentu sakārtošana un būvprojekta saskaņošana

Būvprojekts sastāv no īpašuma apliecinošiem dokumentiem, tehniskajiiem noteikumiem, inženiertehniskās izpētes materiāliem, arhitektūras un būvkonstrukciju rasējumiem, kā arī inženierrisinājumu sadaļām un energoefektivitātes aprēķiniem. Lai būvprojektu varētu saskaņot nepieciešamajās instancēs un atbildīgajā būvvaldē, to nepieciešams noformēt atbilstoši LR likumdošanai, būvnormatīviem un vietējiem apbūves noteikumiem. Tikai tad ir iespējams būvprojektu saskaņot un saņemt būvatļauju.

Sazināties ar arhitektu

+371 20144444

info@arhipro.lv
Adrese: Nākotnes iela 2,
Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123
© 2024 All Rights Reserved. Arhipro